LNB Extreme KU Plus
LNB TH-C1
LNB TH-C2 TWIN
LNB TH-850 PRO 5G FILTER LN
LNB Extreme TRU
LNB Extreme 1
LNB Extreme 2 home
LNB Quatto UNI QT4
LNB KU Quad UNI S4
LNB C-Band C1
LNB C-Band Twin
LNB KU 1 ขั้ว Universal
LNB KU 2 ขั้ว Universal S2
LNB C-Band One Cable
LNB C-Band V/H
LNB KU Quad UNI S4

SPECIFICATION

I/P Frequency : Low-Band 10.70~11.7 GHz
High-Band 11.7~12.75 GHz
O/P Frequency : Low-Band 950~1950 GHz
High-Band 1100~2150 GHz
Noise Figure : 0.7 dB
L.O.Frequency : 9.75/10.6 GHz
L.O Phase Noise (TYP) : 55 dBc/Hz@1 KHz
90 dBc/Hz@10 KHz
100 dBc/Hz@100 KHz
Conversion : 55 dB(TYP.)/ 50 dB(Min)
Output VSWR : 2.0:1 (Max.)
Image Rejection : 40 dB (Min.)สินค้าอื่นๆในหมวด
LNB Extreme KU Plus
LNB TH-C1
LNB TH-C2 TWIN
LNB TH-850 PRO 5G FILTER LN
LNB Extreme TRU
LNB Extreme 1
LNB Extreme 2 home
LNB Quatto UNI QT4
LNB KU Quad UNI S4
LNB C-Band C1
LNB C-Band Twin
LNB KU 1 ขั้ว Universal
LNB KU 2 ขั้ว Universal S2
LNB C-Band One Cable
LNB C-Band V/H

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทร:02-245-6999