LNB EXTREME PRO 5G FILTER
LNB Extreme KU Plus
LNB TH-C1
LNB TH-C2 TWIN
LNB TH-850 PRO 5G FILTER LN
LNB Extreme TRU
LNB TH-C2 5G Filter-Series2
LNB Extreme 1
LNB Extreme 2 home
LNB KU 1 ขั้ว Universal
LNB KU 2 ขั้ว Universal S2
LNB C-Band One Cable
LNB C-Band V/H
LNB KU 1 ขั้ว Universal

LNB KU 1 ขั้ว Universal รุ่น T-K1 ใช้กับจานในระบบ KU-BAND

SPECIFICATION

I/P Frequency : 10.7~12.75 GHz
O/P Frequency : 950-2150 MHz
Noise Figure : 0.3 dB
L.O.Frequency : 9.75 / 10.6 GHz
L.O Phase Noise (TYP) : -70dBc/Hz@1KHz
-90dBc/Hz@1KHz
-105dBc/Hz@1KHz
Conversion Gain : 65 dB (Typ.)
Output VSWR : 2:1
Image Rejection: 45 dBm (Min)สินค้าอื่นๆในหมวด
LNB EXTREME PRO 5G FILTER
LNB Extreme KU Plus
LNB TH-C1
LNB TH-C2 TWIN
LNB TH-850 PRO 5G FILTER LN
LNB Extreme TRU
LNB TH-C2 5G Filter-Series2
LNB Extreme 1
LNB Extreme 2 home
LNB KU 1 ขั้ว Universal
LNB KU 2 ขั้ว Universal S2
LNB C-Band One Cable
LNB C-Band V/H

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทร:02-245-6999