LNB EXTREME PRO 5G FILTER
LNB Extreme KU Plus
LNB TH-C1
LNB TH-C2 TWIN
LNB TH-850 PRO 5G FILTER LN
LNB Extreme TRU
LNB TH-C2 5G Filter-Series2
LNB Extreme 1
LNB Extreme 2 home
LNB KU 1 ขั้ว Universal
LNB KU 2 ขั้ว Universal S2
LNB C-Band One Cable
LNB C-Band V/H
LNB TH-C2 TWIN

SPECIFICATION

Input Frequency Range : 3.7 ~ 4.2 GHz
Output Frequency Range : Output 1:950~1450 MHz
Output 2:950~1450 MHz
Noise Figure : 17±5Tek
Conversion Gain : 65dB (Typ.)
Gain Flatness : ±1dB(36MHz)
L.O. Frequency : 5.150GHz
L.O. Frequency Stability : ±1.0 MHz(Max.)@+25ºC
±2.0 MHz(Max.)@-30ºC+70ºC
Image Rejection : 45dB (Min)
Output VSWR : 2.5:1 (Max.)
Output Power : 35BM (Min.)(at 1dB gain compression)
Connecter Type : 75Ω Female Connecter
DC Current Consumption : 18mA (typ.)
Polarity Switching Voltage : 11-14.5V@VP
15.5-22V@VP
Operating Temperature : -40ºC~+80ºC
L.O. Phase Noise : -60dBc/ Hz@1KHz
-90dBc/ Hz@10KHz
-105dBc/ Hz@100KHzสินค้าอื่นๆในหมวด
LNB EXTREME PRO 5G FILTER
LNB Extreme KU Plus
LNB TH-C1
LNB TH-C2 TWIN
LNB TH-850 PRO 5G FILTER LN
LNB Extreme TRU
LNB TH-C2 5G Filter-Series2
LNB Extreme 1
LNB Extreme 2 home
LNB KU 1 ขั้ว Universal
LNB KU 2 ขั้ว Universal S2
LNB C-Band One Cable
LNB C-Band V/H

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทร:02-245-6999