เครื่องแปลงเครื่อง RF เป็นคลื่นแสงและส่ง
เครื่องรับคลื่นแสง แปลงเป็น RF
สายใยแก้วนำแสง Fiber Optic 1000 เมตร
หัวต่อสาย Fiber APS
สาย Patch cord สำหรับต่อจั๊ม
Adeptor สำหรับหัวต่อกลม FC/ APC
Adeptor สำหรับหัวต่อเหลี่ยม SC/ APC
หัวต่อกลม 6 เหลี่ยม SC/ FC
Mechanical Splice
ชุดเครื่องมือหัวเข้า Fiber
สปลิทเตอร์แสง 1 ออก 4
สปริทเตอร์แสง 1 ออก 8
Ethanol Alconol 99.9% 1 ลิตร
Optical Cleaning Paper
กิ๊บตอกสายดำ (1,000 ตัว/ ถุง)
Optical Power Paper
TriBrer Optical Power Meterสงวนลิขสิทธิ์ © 2562 บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทร:02-245-6999