Jack 75 โอห์ม ตัวเมีย
Jack 75 โอห์ม ตัวผู้
Jack 75 โอห์ม ตัวผู้ แบบเหล็ก
F-Type แบบแจ็คเสียบเร็ว
F-Type แบบเกลียว
F-Type แบบบีบ
F-Type แบบงอ 90 องศา
F-Type 81 แบบตัวต่อตรงสงวนลิขสิทธิ์ © 2562 บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทร:02-245-6999