เครื่องรับดาวเทียม HD
C-Band
KU-Band

RV-103

PID 113
PID 1239

Extreme Premium 102

PID 113
PID 1239

Extreme HS-DT2A

PID 113
PID 1239

RV-102

PID 113
PID 1239

RV-010

PID 113
PID 1239

Extreme Mini RV-110

PID 114
PID 1240

RV-102 Extreme

PID 111
PID 1239

DV-6800

PID 111
PID 1239

RV-006

PID 111
PID 1239
เครื่องรับดาวเทียม SD
C-Band
KU-Band

RV-001 4 MB

PID 112

RV-001 8 MB

PID 112
PID 1239

RV-101

PID 112
PID 1239

RV-101 Extreme

PID 111
ชื่อไฟล์
โหลด
วิธีการติดตั้ง

RV-103

Extreme Premium 102

Extreme

Extreme2

RV-102

RV-110

DV-6800-V
(NEW VERSION 2017)

DV6800-V

RV-101

ชื่อไฟล์
โหลด
วิธีการติดตั้ง

RV-102

RV-010

DV-6800-V
(NEW VERSION 2017)

DV6800-V

RV-101

RV-006

RV-001 4MB เวอร์ชั่น1
(จูนเนอร์ 5812)
RV-001 4MB เวอร์ชั่น2
(จูนเนอร์ 5815)

RV-001 8MB

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทร:02-245-6999